MSc, Ph.D. C., PMP, CSM, CSP, PMI-ACP, PRINCE2 Practitioner+Agile Trainer, ITIL, MSF, MOS, MCT, CTT+" href="/" /> MSc, Ph.D. C., PMP, CSM, CSP, PMI-ACP, PRINCE2 Practitioner+Agile Trainer, ITIL, MSF, MOS, MCT, CTT+ (RSS)" href="http://blog.12pm.gr/syndication.axd" /> MSc, Ph.D. C., PMP, CSM, CSP, PMI-ACP, PRINCE2 Practitioner+Agile Trainer, ITIL, MSF, MOS, MCT, CTT+ (ATOM)" href="http://blog.12pm.gr/syndication.axd?format=atom" /> MSc, Ph.D. C., PMP, CSM, CSP, PMI-ACP, PRINCE2 Practitioner+Agile Trainer, ITIL, MSF, MOS, MCT, CTT+" href="http://blog.12pm.gr/opensearch.axd" />

Εκπαίδευση και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Project Management (PRINCE2, PMP), ITIL, SCRUM, AGILE, BUSINESS ANALYSIS (PMI-PBA, CBAP), Microsoft Project, Lean Six Sigma

Doing Business in Greece with Fast Track

Doing Business in Greece with Fast Track

12.September.2010, 15:39

http://www.nooz.gr/economy/egkri8ike-to-nomosxedio-gia-tis-nees-ependiseis
 

Το νομοσχέδιο για τις νέες επενδύσεις εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να φτάσει στη Βουλή σε περίπου ένα μήνα και όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να δείξει η Ελλάδα ότι γυρίζει σελίδα στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων.

Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο ήταν ως προς το μέγεθος των επενδύσεων και ένα κριτήριο που αναφέρθηκε για να χαρακτηριστεί μία επένδυση μεγάλη ήταν ή να είναι ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω ή να είναι 75 εκατομμυρίων ευρώ αλλά με 200 εργαζόμενους.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να μειωθούν οι εξωεπιχειρηματικοι κίνδυνοι και ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης μαζί με την εξάλειψη της διαφθοράς. Η σύμβαση για κάθε επένδυση μετά τις τρεις φάσεις δηλαδή της προσέγγισης, της αξιολόγησης και της ολοκλήρωσης θα εισάγεται στη Βουλή.

Τι προβλέπει το fast track


To fast track - σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση - λειτουργεί ως εργαλείο επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων - "στρατηγική" χαρακτηρίζεται η επένδυση με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά - να έχει θετική και πολλαπλασιαστική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας - και "στρατηγικά κριτήρια" (όπως η προώθηση της καινοτομίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη ανάπτυξη, κλπ).

Εφόσον ο υποψήφιος επενδυτής επιθυμεί να εντάξει το επενδυτικό του σχέδιο στο fast track, και υποβάλλει τη σχετική από το νόμο αίτηση ένταξης στο Invest in Greece, το σχέδιο μπορεί να ενταχθεί εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και εφόσον το εγκρίνει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
 
Τελικός στόχος είναι όλες οι επενδύσεις στην Ελλάδα να γίνονται γρήγορα, καθαρά και προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το fast track "κόβει δρόμο μέσα στη ζούγκλα".

"Αποτελεί ένα επενδυτικό εργαλείο. Το κύριο και κρίσιμο επενδυτικό εργαλείο που θα διαθέτει η χώρα. Το fast track θα αξιολογηθεί από το σύνολο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Υποψήφιοι επενδυτές, είτε πρόκειται για κρατικούς επενδυτικούς οργανισμούς (sovereign funds) είτε για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity/wealth funds) είτε για στρατηγικούς επενδυτές (strategic investors) πρόκειται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νέου νόμου. Και με βάση αυτή την αξιολόγηση να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στη χώρα μας" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι όποιος επενδυτής επιθυμεί να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο προκειμένου να διασφαλίσει τμήμα της χρηματοδότησής τους και ταυτόχρονα να ενταχθεί στο fast track πρώτα θα κάνει τον κύκλο του Αναπτυξιακού και μόλις είτε έχει έγκριση ή διασφαλίσει με δικά του κεφάλαια το σύνολο της χρηματοδότησης της επένδυσής του θα προσέλθει εφόσον επιθυμεί στο fast track.

Παραδείγματα

- Ιδιώτης επενδυτής που επιθυμεί να κάνει μία επένδυση σε ένα ιδιωτικό χώρο

Εφόσον επιθυμεί - και μπορεί με βάση τα κριτήρια υπαγωγής - να εντάξει το επενδυτικό του σχέδιο στο fast track, τότε προετοιμάζει ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο τεκμηριώνει την τεχνική και χρηματοοικονομική αξιοπιστία της επένδυσης του, με βάση τις απαιτήσεις του νόμου, το οποίο και υποβάλλει, μαζί με το τέλος που προβλέπει ο νόμος, στο Invest in Greece.

To Invest in Greece, εντός 15 ημερών αξιολογεί το σχέδιο και εισηγείται στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την υπαγωγή του στο fast track. Εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή, o επενδυτής καταβάλλει στο Invest in Greece τα προβλεπόμενα από το νόμο τέλη διαχείρισης και εγγυήσεις και το Invest in Greece λειτουργεί υποστηρικτικά στον επενδυτή ως one-stop-shop προκειμένου αυτός να λάβει τις απαραίτητες άδειες και να προχωρήσει στην υλοποίηση τα επένδυσής του.

Τα βασικά εργαλεία του Invest in Greece στη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποτελούν οι εξουσιοδοτήσεις και οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Εάν το επενδυτικό σχέδιο του επενδυτή δεν εγκριθεί, ο υποψήφιος επενδυτής "χάνει" το αρχικό τέλος που κατέβαλε στο Invest in Greece και εφόσον επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια του μέσω των υφισταμένων διαδικασιών του νομικού πλαισίου, εκτός fast track. [η μη καταβολή πίσω στον επενδυτή του αρχικού τέλους αποτελεί ένα οικονομικό φίλτρο αξιοπιστίας των υποβληθέντων επιχειρησιακών σχεδίων].

- Δεύτερο παράδειγμα, μία επένδυση, η οποία πληροί τα κριτήρια του fast track και την οποία η Κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικής σημασίας και επιθυμεί να εντάξει στο fast track.

Ας θεωρήσουμε ένα μεγάλο τουριστικό ακίνητο στην αρμοδιότητα της ΕΤΑ του Υπουργείου Πολιτισμού (πχ Ακίνητο Αφάντου ή/και Τσαμπίκας στη Ρόδο, που έχουν ενδιαφερθεί και επενδυτές).

Έως σήμερα, η μόνη διαθέσιμη διαδικασία στο Δημόσιο ήταν να αναθέσει στην ΕΤΑ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να κάνει "επισκόπηση επενδυτικού ενδιαφέροντος" (market sounding), να προσλάβει μέσω διαγωνισμών μελετητές και συμβούλους να υποστηρίξουν το έργο της, να προβεί σε όλες τις ενέργειες ωρίμανσης της επένδυσης, να σχεδιάσει ένα δημόσιο διαγωνισμό, να προβεί στην υαλοποίηση του και να καταλήξει μέσω ενός διαγωνισμού που περιλάμβανε υποκειμενικές τεχνικές αξιολογήσεις μίας επιτροπής στελεχών της ΕΤΑ και εξωθεσμικών μελών σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο στην συντριπτική του πλειοψηφία προσβαλλόταν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους στα δικαστήρια. Αποτέλεσμα μηδέν.

Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης (εφόσον υπάρχει ολοκλήρωση) μίας τέτοιας διαδικασίας στο Δημόσιο έχει υπολογιστεί σε περίπου 2-2,5 χρόνια, την τελευταία δεκαπενταετία.

Με το fast track το Δημόσιο έχει μία δεύτερη επιλογή. Ταχύτερη και πιο ξεκάθαρη. Εφόσον, ο Υπουργός Πολιτισμού [ή ο Υπουργός Επικρατείας] έτσι εισηγηθεί στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και αυτή το εγκρίνει, τότε το έργο που αφορά "την στρατηγική επένδυση για την ανάπτυξη της Αφάντου ή/και Τσαμπίκας, μέσω συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα" εντάσσεται στο fast track. 

Η ένταξη του αυτομάτως σηματοδοτεί τη διαδικασία προώθησης: διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε ενδιάμεσης υποκειμενικής τεχνικής βαθμολόγησης από κάποια επιτροπή.

"To fast track είναι η απάντηση της Κυβέρνησης σε αυτό που όλοι έχουμε κατά καιρούς και συχνά ακούσει "cost of doing business in Greece". Αυτό το κόστος είναι για την επενδυτική κοινότητα όχι μονό υπαρκτό αλλά και μετρήσιμο και ακριβά κοστολογημένο. Και αυτή η κοστολόγηση είτε αποτρέπει εξ αρχής σοβαρούς επενδυτές να ασχοληθούν με την Ελλάδα, είτε απωθεί επενδυτές που αποφάσισαν να ασχοληθούν και ταλαιπωρήθηκαν στις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας και της αδιαφάνειας" αναφέρει η ανακοίνωση.

Θεοφάνης Γιώτης / Theofanis Giotis

Σχόλιο: Χρειάζονταν 36 χρόνια μεταπολύτευση για να αποφασισθεί το αυτονόητο;

 

 

Comments are closed